5-й фестиваль кіно та урбаністики «86» оголосив програму

Програма складається з трьох частин: кіно, музика та урбаністика. У секції кіно традиційно представлено селекцію повнометражних документальних фільмів і дві конкурсні короткометражні добірки. Цього року на фестивалі працюють запрошені куратори – вечірні музичні події організовує маріупольська платформа «ТЮ», а за наповнення урбаністичної секції відповідає міжнародний арт-колектив METASITU.

У межах кінопрограми буде показано півтора десятка повнометражних фільмів із 13 країн. Серед них – «Похвала Нічому» сербського режисера Боріса Мітіча, кінопоема, де звучить саундтрек від Tiger Lillies та Pascal Comelade, а текст начитує рок-ідол Іґґі Поп. Прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі у Локарно, у конкурсі експериментальних і новаторських фільмів Signs of Life. Картина турецького режисера Ґюрджана Кельтека «Метеори» отримала у Локарно нагороду «Swatch Art Peace Hotel», а на міжнародному фестивалі у Їглаві – приз за найкращий повнометражний дебют. Цього року на фестивалі буде вперше показано інтерактивне кіно – «Повстання у Мариборі» Мейпл Рази та Мілтона Ґійєна. Спостерігаючи за заворушеннями в однойменному словенському місті, глядачі разом вирішать, за якими камерами йти, й відтак визначать, як розгортатиметься показ.

Конкурс «Пальма Півночі» цього року вперше відбувається у міжнародному форматі: відбіркова комісія отримала сто сорок заявок із дев’ятьох країн, з яких обрала одинадцять стрічок – п’ятірку українських та сім зарубіжних. Міжнародне журі визначить володаря Ґран-прі та Призу за найкращий український короткометражний документальний фільм, а пряме голосування визначить лауреата Призу глядацьких симпатій. До почесного журі «Пальми Півночі» увійшли сценаристка Наталя Ворожбит, журналістка Марія Кувшинова та програмний директор кінофестивалю в Їглаві Віктор Корень.

На фестивалі відбудеться прем’єрний показ фільмів-фіналістів освітнього проекту MyStreetFilmsUkraine: Спільні місця. Впродовж весни учасники знімали свої картини під наглядом професійних тьюторів, а під час показу у Славутичі журі обере серед них переможця. Найкраща стрічка минулого року, «Ма» Марії Стоянової, була показана на фестивалі у Їглаві та увійшла до шостої збірки короткометражних фільмів «Українська Нова Хвиля».

Музична частина програми має назву «Аномалія» і складається з п’яти вечірок за участі Ptakh_Jung, Freak Rave Cabaret, резидентів 20ft Radio, нових імен приазовської техно-сцени, а також робітника ЧАЕС і за сумісництвом музиканта – DJ Trofimm. Також у програмі – спеціальний гість, геній-космонавт із Позняків. Вдень працюватиме сцена 20ft Radio, а на відкритті та закритті буде представлено спеціальні музичні перформанси.

У рамках урбаністичної програми вже 18 квітня розпочинає роботу урбаністична резиденція, у рамках якої учасники з семи країн проведуть мистецькі та урбаністичні дослідження і презентують їхні підсумки. До 18 квітня для славутичан та гостей з інших міст  триває прийом заявок на участь в архітектурному воркшопі, мета якого – облаштувати кемпінг та уявну набережну сухого озера, відомого як Котлован. Дитяча школа урбаністики пропонує освітні програми під час фестивалю для гостей від 8 до 14 років та їхніх батьків.

Фестиваль відбувається за підтримки: Славутицької міської ради, Міністерства культури України, Проекту «Малі міста – великі враження», National Endowment for Democracy, Plivka, Visegrad Fund, Culture Bridges, Current Time, Державного агентства України з питань кіно, ElektrizitätsWerke Schönau, Friedrich Ebert Stiftung, Goethe-Institut, Міжнародного фонду «Відродження», Польського інституту

Додаткова інформація: Анастасія Сідельник, media@86.org.ua, +38 097 485 85 18

 

 

5th "86" IFFU Announces Programme

The programme consists of three blocks: Cinema, Music and Urbanism. The cinema section traditionally presents a collection of full-length documentary films and two short film competitions. Invited curators reinforce the festival this year – afterdark music events are organized by the Mariupol "TIU" platform, while the METASITU international art group oversees the urbanism section.

The cinema programme will feature one and a half dozen full-length films from 13 countries. It includes "In Praise of Nothing", a cinematic poem by the Serbian director Boris Mitic, featuring a soundtrack by Tiger Lillies and Pascal Comelade and narrated by the rock idol Iggy Pop. The film premiered at the Locarno Film Festival, in the Signs of Life experimental and innovative film competition. The film "Meteorlar" by the Turkish director Gürcan Keltek received the Swatch Art Peace Hotel Award in Locarno and the prize for the best full-length debut at the international festival in Jihlava. This year's IFFU will feature interactive cinema for the first time – "The Maribor Uprisings" by Maple Razsa and Milton Guillén. Observing unrest in the eponymous Slovenian city, the audience will reach a decision as to which camera to follow and will thus determine the development of the show.

This year's "Palm of the North" competition will reach international status for the first time: the selection committee has received one hundred and forty applications from nine countries, of which they have picked eleven films – five Ukrainian and seven foreign ones. The international jury will choose the winner of the Grand Prix and the Best Ukrainian documentary short film, while a direct voting will determine the winner of the Viewers' Choice Award. The honorary jury of the "Palm of the North" includes scriptwriter Nataliia Vorozhbyt, journalist Mariia Kuvshynova and the programme director of the Jihlava Film Festival Viktor Koren.

The festival will feature premiere screenings of the finalists of the educational project MyStreetFilmsUkraine: Commonplaces. The participants worked on their films under supervision from professional tutors over the spring, and the jury will pick a winner in the course of the shows in Slavutych. Last year's winner, "Ma” by Mariia Stoianova, was screened at the festival in Jihlava and featured in the sixth short film collection "The Ukrainian New Wave".

The musical part of the programme is dubbed "Anomaly" and consists of five parties with the participation of Ptakh_Jung, Freak Rave Cabaret, residents of 20ft Radio, new names on the Azov techno scene, as well as a worker of the ChNPP and a musician at the same time - DJ Trofimm. The programme also features a special guest, an astronaut from Pozniaky. The 20ft Radio scene will operate throughout the day, and special musical performances are prepared for the opening and closing ceremonies.

As part of the Urbanism Programme, the Urban Residence will open on April 18th. Participants from seven countries will conduct artistic and urban research and present their findings. Admissions are open for Slavutychers and guests to the city until April 18th to participate in an architectural workshop, developing a campsite and a virtual embankment near a dry lake known as the Ditch. The Urban School for Children offers educational programmes for guests from 8 to 14 years of age and their parents.

The festival is supported by: Slavutych City Council, Ministry of Culture of Ukraine, Project «Small Cities Big Impressions»,  National Endowment for Democracy, Plivka, Visegrad Fund, Culture Bridges, Current Time, State Agency of Ukraine for Cinema, ElektrizitätsWerke Schönau, Friedrich Ebert Stiftung, Goethe-Institut, International Renaissance Foundation, Polish Institute

Additional information: Anastasiia Sidelnyk, media@86.org.ua, +380 97 485 85 18

 

 

Tags: