УРБАНІСТИЧНА РЕЗИДЕНЦІЯ

Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» відібрав до участі у резиденції дев’ятьох урбаністів, архітекторів та митців, які проведуть у Славутичі чотири тижні (з 18 квітня до 13 травня 2018 року). Резиденти матимуть нагоду поміркувати про історичний розвиток та потенційне майбутнє 14 кварталів, із яких складається місто. Кураторами резиденції є колектив METASITU — керівники урбаністичної програми 5-го Фестивалю «86».

 

 

Резиденти

Резидентів було відібрано з великої кількості заявників із різних країн світу. Дев’ять учасників урбаністичної резиденції, яких визначило цьогорічне журі:

Андраш Таборі (колектив GRUPPO TÖKMAG)
Юрґен Рендл
Катерина Берлова та Олеся Оникієнко
Маттіас Мальк
Міхаела Лакова
Олександр Єльцин
Ольга Зовская
Сибілле Фойхт

До складу журі увійшли Зузана Котікова (K.A.I.R.), Дана Брежнєва (незалежна кураторка, DeNeDe), Анастасія Пономарьова (Urban Curators / MIT), Віктор Корень (Міжнародний фестиваль документального кіно у Їглаві), Ліва Дударева + Едуардо Кассіна (METASITU).

Контекст

Місто Славутич було спроектоване у 1986 році після вибуху на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Його побудували для переселення працівників атомної станції та їхніх родин, які до того жили у Прип’яті. Славутич — це атомоград без атомної станції: через високий рівень радіації у зоні відчуження між новим містом і ЧАЕС було прокладене спеціальне залізничне сполучення.

З економічних причин, а також прагнучи наголосити на солідарності між народами, радянський уряд залучив до будівництва міста різні республіки, які займалися проектуванням окремих кварталів, названих на честь відповідних міст: Баку, Тбілісі, Єревана, Таллінна, Риги, Вільнюса, Києва, Ленінграда, Москви та Бєлгорода.

Архітектори, урбаністи та будівельники із цих десяти міст приїхали до північноукраїнських лісів та менше ніж за півтора роки побудували місто на 25 000 жителів. Вони привезли з собою автентичні будівельні техніки та матеріали (наприклад, поширені тоді у Литві вікна на центральній осі, азербайджанські арабески та популярне в Єревані облицювання рожевим камінням).

У 1990-х роках було побудовано три нових квартали (Печерський, Добринінський та Чернігівський), які, на відміну від попередніх десяти, не мали конкретної топографічної прив’язки.

У 2017 році в результаті мистецького проекту, над яким працювала група місцевих жителів, з’явився 14-й квартал, натхненний містом Афіни. Цей проект мав на меті переосмислити урбаністичний спадок міста та поміркувати над його майбутнім розвитком.

Із закриттям Чорнобильської АЕС та завершенням спорудження саркофага над реактором наприкінці 2016 року ідентичність Славутича стає все менш пов’язаною із атомною станцією.

Резиденція

Ми запрошуємо архітекторів, урбаністів та митців до взаємодії із урбаністичною матерією міста — 14 кварталами Славутича. Протягом місяця учасники, які народились або живуть у містах, відображених на мапі Славутича, матимуть можливість попрацювати із відповідним кварталом, який, можливо, буде їм знайомий своєю архітектурою, окремими деталями чи організацією простору.

Таким чином, кожен квартал стане вихідною точкою для мистецького чи урбаністичного дослідження, але водночас не буде обмежувати можливі неочікувані взаємозв’язки чи теми, з якими захочуть працювати учасники резиденції. На реалізацію проектів буде виділено невеликий бюджет.

Резиденція має на меті об’єднати творчих діячів, які, надихаючись унікальною історією створення Славутича, зможуть переосмислити його спадок, а також створити нові форми синергії із середовищем та між собою.

У рамках резиденції буде організовано кілька виступів українських митців й урбаністів, а також самих резидентів. Під час 5-го Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики «86» учасники поділяться своїми міркуваннями, знахідками та інтервенціями.

——————————————————————————————————

URBAN RESIDENCY
As part of its Urban Program, the International Festival of Film and Urbanism «86» has selected 9 urbanists, architects and artists via an Open Call to spend four weeks in the town of Slavutych (Ukraine) from April 18 to May 13, 2018. During their stay, residents will be reflecting on the historical development, as well as potential futures of the 14 districts that make up the city.The residency is curated by METASITU, directors of the Urban Program of the 5th Festival of Film and Urbanism «86».

RESIDENTS

The selected residents were among an impressive, and vast pool of proposals received from around the world. We would like to congratulate the nine Urbanism Residency participants that were carefully selected by this year’s jury members:

András Tábori (from GRUPPO TÖKMAG)
Jürgen Rendl (Jüang Ren)
Katya Berlova & Olesia Onykiienko
Mattias Malk
Michaela Lakova
Oleksandr Yeltsin (АЛЕКСАНДР ЕЛЬЦИН)
Olya Zovskaya
Sibylle Feucht

Once again we would like to thank all those who applied. We feel honored for your interest in the program.

JURY

The jury was formed by Zuzana Kotiková (K.A.I.R.), Dana Brezhnieva (independent curator, DeNeDe), Anastasiya Ponomaryova (Urban Curators/MIT), Viktor Koreň (Ji.hlava IDFF), and Liva Dudareva + Eduardo Cassina (METASITU).

CONTEXT

Slavutych was built after the explosion of the fourth reactor at Chernobyl NPP in 1986. It was designed with the aim to rehouse workers of the nuclear power plant and their families who had previously been living in Prypyat.

Slavutych is an ‘atomic-city’ without a nuclear plant in sight: due to the high levels of radiation in the exclusion zone near Chernobyl, a special commuter train for workers at the plant was built, connecting it to the new city.

The central Soviet government, financially motivated but also seeking to highlight the solidarity between its peoples, brought together different Soviet Republics, each of them in charge of planning and building a different district, which they named after the city where they came from: Baku, Tbilisi, Yerevan, Tallinn, Riga, Vilnius, Kyiv, Leningrad, Moscow and Belgorod.

Architects, urbanists and masons arrived from these ten cities to a forest in northern Ukraine, and less than in 18 months built Slavutych, a town for 25,000 people. They brought with them some construction techniques and materials that were somewhat vernacular (such as mid-pivotal windows that were common at the time in Lithuania, but not elsewhere, Azeri arabesque patterns from Baku or the pink stone cladding that is ubiquitous in Yerevan).

In the 1990s, three new districts were added (Pechersky, Dobryninsky and Chernihivsky), although their construction was not determined by any topographical quest, unlike the previous ten districts.

In 2017, the 14th district was added, when a group of locals got together to make an artistic intervention in the form of a new ‘district’ based on the city of Athens. This project was driven by an attempt to re-examine the urban heritage of the town, but also to establish potential futures in these uncertain times.

As the Chernobyl Nuclear Power Plant is shutting down, and the sarcophagus over the exploded reactor was completed in late 2016, Slavutych is slowly leaving behind its identity of an atomic city.

RESIDENCY

We would like to invite architects, urbanists and artists to engage with the urban fabric of the city – the fourteen districts of Slavutych. For one month the participants from/familiar with/residing in the cities that are present in the masterplan of Slavutych will have an opportunity to engage with specific neighborhood, one that perhaps might seem familiar in its built form, details or spatial arrangement.

The unit of the district thus would serve as a starting point for the artistic and urban research, but by no means a limitation for possible and unexpected relations and topics unfolded by the invited residents. There will be a modest budget allocated for the artistic production.

The aim of the residency program is to bring together a range of creative practitioners who would reflect on the legacy of Slavutych seeking inspiration from its unique creation process and form new synergies with their immediate surroundings but also among themselves.

Throughout the residency program, there will be a series of artist/urbanist talks by local practitioners, as well as artist talks by the residents themselves. The end of the residency program will coincide with the 5th edition of International Festival of Film and Urbanism «86», during which the selected participants will share their reflections, findings and interventions.

Подія у Фейсбуці / Facebook event:

https://www.facebook.com/events/405397046589023/

Tags: